Quy định và hình thức thanh toán

Hình thức thanh toán khi mua hàng trên website thammybaochau chỉ áp dụng duy nhất một hình thức thanh toán là thanh toán bằng TIỀN MẶT.