Chính sách vận chuyển/giao nhận/cài đặt

posted in: TIN TỨC BẢO CHÂU | 0

Do hàng hóa, dịch vụ đặc thù của chúng tôi là giải phẫu thẩm mỹ và dịch vụ spa chỉ được cung cấp tại địa điểm công ty nên chúng tôi không có chính sách vận chuyển, giao hàng hay cài đặt.